Blog

2.22 – COVID-19

Coróinvíreas (Coronavirus) – a new unit.

Tá aonad nua ag gabháil beo ar an suíomh inniu- Aonad 2.21 – dár teideal Coróinvíreas / Covid-19.
Is é atá san aonad ná Léamh agus Tuiscint bunaithe ar ghrianghraif a ghlac mé le roinnt seachtainí anuas, fud fad na tíre.

Is beag lá nach mbíonn an Coróinvíreas faoi chaibidil againn agus ba deas dá mbeadh foghlaimeoirí na Gaeilge in ann abairtí as an aonad seo a úsáid ina gcuid comhráití faoin víreas.

Deirtear linn gur maith scéal go dtig scéal eile. Idir an dá linn, leanaimis comhairle an bhúistéara i gCill Airne – Grá, Dóchas agus Misneach.


A new unit is going live on the site today – Unit 2.21, based on Coronavirus or Covid-19.

The unit consists of Reading and Understanding based on photographs I have taken in recent weeks, all over the country.
There is hardly a day when we are not talking about Coronavirus and it would be nice if learners of Irish were able to use phrases from this unit in their conversations about the virus.

We are told that news only matters until more news comes along. In the meantime, let’s follow the advice of the butcher in Killarney – Love, Hope and Courage.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.